Organisationen / Styrelsen

Ordinarie styrelseledamöter

Stephen Schad, Frilans Finans (ordförande)

Joakim Stiwenius, JBG gruppen

Jörgen Ström, Mimo Företag

Claes Westfeldt, NBC

Anna Norman, Uppdragshuset

Jan Bergstrand, Cool Company

Suppleanter

Stefan Persson, Frilans Finans

Lars-Åke Ekberg, NBC

Anna-Karin Nilsson, Uppdragshuset