About Our Industry

Egenanställningsföretagen ser dagligen hur egenanställning utgör en väg in på arbetsmarknaden för olika typer av arbetstagare inom ett brett spektrum av yrkesområden. Redan i dag har tiotusentals personer tagit uppdrag som egenanställda och bara 2018 generade branschen 750 miljoner till välfärden genom skatter och avgifter.

Egenanställning kan därför i grund och botten ses som en möjliggörare, för både individ, företag och samhälle.

Vilka är vi?

Inom Egenanställningsföretagens Branschorganisation arbetar vi med att säkerställa att egenanställningens potential tas tillvara på i utformandet av den moderna arbetsmarknaden.

Vi är en samling av små och stora egenanställningsföretag från hela Sverige och vår mångsidighet skapar sammantaget en god insyn i olika förutsättningar och behov. Centrala delar i vårt arbete är att öka kunskapen om egenanställning och stärka legitimiteten gentemot beslutsfattare.

Stadgar

Egenanställningsföretagens Branschorganisations verksamhet är reglerad av de stadgar som togs fram i samband med bildandet av organisationen 2012. Läs mer om ändamål, uppgifter och uppdrag här.

Varför en branschorganisation?

Genom att ena branschen kring en gemensam vision skapar vi förutsättningar för ett mer legitimt och ändamålsenligt främjande av egenanställningen.

Branschorganisationen skapar också tillfälle att granska vårt eget arbete och rikta fokus åt nödvändiga åtgärder när problem eller brister uppdagas. Detta möjliggör en form av självreglering som bidrar med att skapa tydliga och förutsägbara villkor för egenanställningsföretag och egenanställda.

Rapporter om egenanställning

Rapporter

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN
Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Rapporten FUTURE WORKING: THE RISE OF EUROPE’S INDEPENDENT PROFESSIONALS(iPROS)
Patricia Leighton med Duncan Brown.

Auktorisationsnämnden

Auktorisationsnämnden säkerställer att samtliga auktoriserade medlemmar efterlever de villkor som tagits fram för att skapa trygghet för de egenanställda och bidrar till att endast seriösa företag verkar i branschen.

Hans Rothenberg, ordförande

Riksdagsledamot
Moderaterna

Björn Djupmark, ledamot

Advokat
Titov & Partners

Katarina Minnegård, ledamot

Ekonomikonsult

Styrelsen

Ordinarie styrelseledamöter

Ordförande
Stephen Schad, Frilans Finans

Styrelseledamöter
Anna Norman, Bolagskraft
Joakim Stiwenius, JBG Egenanställning
Matz Wiking, BolagsBolaget
Tanja Eskilsson, JBG Egenanställning
Tom Glendestam, TWA 

Suppleanter

Agneta Wiking, BolagsBolaget
Axel Schad, Frilans Finans
Sara Stiwenius, JBG Egenanställning

Close Menu