FAQ

 English version – Här hittar du svar på de flesta frågor gällande egenanställning, egenanställningsföretag och branschorganisationen. Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss.

Om egenanställning

Egenanställning är en anställningsform som tillåter privatpersoner att styra över sitt egna arbete utan att starta eget företag. Den egenanställde är anställd av ett egenanställningsföretag och betalar A-skatt. Som egenanställd har man även rätt att göra anspråk på lagstadgade rättigheter som till exempel anställningsskydd enligt LAS, sjuklön enligt sjuklönelagen och semesterförmåner.

Ett egenanställningsföretag är ett bolag som ytterst har att hantera ett arbetsrättsligt ansvar och därmed den risk som medföljer. Man kan likna ett egenanställningsföretag vid ett försäkringsbolag.

Ett egenanställningsföretag är skyldigt enligt lag att ersätta sina egenanställda för olika skador som uppstår. 

I praktiken innebär det att egenanställnings-företaget har att svara upp till arbetsmiljölagen, sjuklönelagen, avtalslagen, semesterlagen, lagen om anställningsskydd för att nämna några av de lagar eller ca 22 000 sidor lagtext som berör ett egenanställningsföretag.

...

Ja, egenanställda har rätt till A-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring förutsatt att kraven för detta uppfyllts.

Ja, egenanställda har rätt till sjuklön enligt Lagen om Sjuklön förutsatt att kraven för detta uppfyllts. 

Det är egenanställningsföretagets ansvar som arbetsgivare att följa Lagen om Sjuklön och utge ersättning vid sjukdom så som lagen föreskriver.

Om Branschorganisationen

Egenanställningsföretagens Branschorganisation är en samling av små och stora egenanställningsföretag från hela Sverige som vill öka kunskapen om egenanställning och stärka legitimiteten gentemot beslutsfattare.

Vår mångsidighet skapar sammantaget en god insyn i olika förutsättningar och behov.

Föreningen har till ändamål att:

 • Öka kunskapen om egenanställning.
 • Verka för goda förutsättningar för såväl egenanställningsföretagen som för de
  egenanställda.
 • Bevaka medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och omvärld, exempelvis vara
  självklar remissinstans och branschföreträdare vid statliga utredningar.
 • Vara ett forum för branschens representanter för att träffas och utbyta erfarenheter.
 • Arbeta för att egenanställning skall betraktas som en anställningsform och därmed
  omfattas av medföljande trygghetslösningar.
 • Arbeta för en auktorisation av egenanställningsföretag.

Läs mer om ändamål, uppgifter och uppdrag här

...

Branschorganisationen har samlat små och stora egenanställningsföretag från hela Sverige. 

Som egenanställd blir du automatiskt medlem i Branschorganisationen om det egenanställningsföretag du anlitat är medlemmar. 

Här hittar du våra medlemmar

Egenanställningsföretag ansöker om medlemskap genom att skicka in en ansökningsblankett till Branschorganisationen.

Bli medlem

Close Menu