FAQ

Här hittar du svar på de flesta frågor gällande egenanställning, egenanställningsföretag och branschorganisationen. Mer om dina Rättigheter och Riktlinjer hittar du här.

Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss.

Om egenanställning

Egenanställning är en anställningsform som tillåter privatpersoner att styra över sitt egna arbete utan att starta eget företag. Den egenanställde är anställd av ett egenanställningsföretag och betalar A-skatt. Som egenanställd har man även rätt att göra anspråk på lagstadgade rättigheter som till exempel anställningsskydd enligt LAS, sjuklön enligt sjuklönelagen och semesterförmåner.
Ett egenanställningsföretag är ett bolag som ytterst har att hantera ett arbetsrättsligt ansvar och därmed den risk som medföljer. Man kan likna ett egenanställningsföretag vid ett försäkringsbolag. Ett egenanställningsföretag är skyldigt enligt lag att ersätta sina egenanställda för olika skador som uppstår. I praktiken innebär det att egenanställnings-företaget har att svara upp till arbetsmiljölagen, sjuklönelagen, avtalslagen, semesterlagen, lagen om anställningsskydd för att nämna några av de lagar eller ca 22 000 sidor lagtext som berör ett egenanställningsföretag.

Om ditt egenanställningsföretag går i konkurs finns det ingen garanti att du får ut dina pengar. Branschorganisationen ser att flera nya aktörer som kallar sig egenanställningsföretag har bristande ekonomi vilket ökar sannolikheten att de går i konkurs.
Vi uppmanar dig därför att inför att du ska ansluta till ett egenanställningsföretag säkerställer att egenanställningsföretaget har en god ekonomi och stabilitet så att du säkrar dina pengar. Du kan jämföra de olika egenanställningsföretagens ekonomi under nyckeltal på www.allabolag.se

Att vara försäkrad när du arbetar är viktigt för din trygghet. Vi uppmanar dig att säkerställa att ditt egenanställningsföretag tecknar försäkringar som täcker dig i händelse av olycka. Du bör omfattas av en olycksfall och tjänstegrupplivförsäkring vid personlig skada samt en ansvarsförsäkring för skydd från skadeståndsansvar ifall något skulle gå fel.

Eftersom egenanställningsföretaget är din arbetsgivare och du arbetstagare (anställd) ska egenanställningsföretaget hantera sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön. Tar mitt egenanställningsföretag arbetsmiljöansvar? Att ha en god arbetsmiljö är en förutsättning för att du ska må bra. Egenanställningsföretaget, du och uppdragsgivaren har ett gemensamt ansvar för din arbetsmiljö. Egenanställningsföretaget är din arbetsgivare och d.v.s inte en administrativt inskjuten part. Egenanställningsföretaget ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och arbeta förebyggande och efterhjälpande för att skapa en god och säker organisatorisk, fysisk samt social arbetsmiljö för dig.
Ja, egenanställda har rätt till A-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring förutsatt att kraven för detta uppfyllts.
Ja, egenanställda har rätt till sjuklön enligt Lagen om Sjuklön förutsatt att kraven för detta uppfyllts.  Det är egenanställningsföretagets ansvar som arbetsgivare att följa Lagen om Sjuklön och utge ersättning vid sjukdom så som lagen föreskriver.

Att ha en god arbetsmiljö är en förutsättning för att du ska må bra.
Egenanställningsföretaget, du och uppdragsgivaren har ett gemensamt ansvar för din arbetsmiljö. Egenanställningsföretaget är din arbetsgivare och d.v.s inte en administrativt inskjuten part. Egenanställningsföretaget ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och arbeta förebyggande och efterhjälpande för att skapa en god och säker organisatorisk, fysisk samt social arbetsmiljö för dig.

Ditt egenanställningsföretag behöver vara tillgängligt och ha möjlighet att tillhandahålla dig kompetens och rådgivning avseende frågor om ditt arbete rörande allt från hantering av utlägg till arbetsrätt. Det är särskilt viktigt att egenanställningsföretaget finns tillgängligt för dig i det fall du skulle råka ut för ett tillbud eller olycka.
Utöver att du ska må bra här och nu behöver du må bra efter arbetslivet. Att ha en god ekonomi är en förutsättning för det. Idag har cirka 9/10 anställda på svenska arbetsmarknaden tjänstepension och för många består 25–50% av ens totala pension av tjänstepensionen. Alla egenanställningsföretag avsätter eller erbjuder inte möjligheten till avsättning till tjänstepension idag, vi uppmanar dig att ha din tid efter arbetslivet i åtanke.

Om Branschorganisationen

Egenanställningsföretagens Branschorganisation är en samling av små och stora egenanställningsföretag från hela Sverige som vill öka kunskapen om egenanställning och stärka legitimiteten gentemot beslutsfattare.

Vår mångsidighet skapar sammantaget en god insyn i olika förutsättningar och behov.

Föreningen har till ändamål att:

 • Öka kunskapen om egenanställning.
 • Verka för goda förutsättningar för såväl egenanställningsföretagen som för de
  egenanställda.
 • Bevaka medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och omvärld, exempelvis vara
  självklar remissinstans och branschföreträdare vid statliga utredningar.
 • Vara ett forum för branschens representanter för att träffas och utbyta erfarenheter.
 • Arbeta för att egenanställning skall betraktas som en anställningsform och därmed
  omfattas av medföljande trygghetslösningar.
 • Arbeta för en auktorisation av egenanställningsföretag.

Läs mer om ändamål, uppgifter och uppdrag här

Branschorganisationen har samlat små och stora egenanställningsföretag från hela Sverige. 

Som egenanställd blir du automatiskt medlem i Branschorganisationen om det egenanställningsföretag du anlitat är medlemmar. 

Här hittar du våra medlemmar

Egenanställningsföretag ansöker om medlemskap genom att skicka in en ansökningsblankett till Branschorganisationen.

Bli medlem