Auktorisering

Auktoriseringen är en garanti för att det egenanställningsföretag den egenanställde väljer följer arbetsrättsliga lagar och regler samt har funnits i minst ett år och inte har några skatteskulder. Syftet med auktoriseringsprocessen är att skapa trygghet för de egenanställda och bidra till att endast seriösa företag verkar i branschen.

Samtliga medlemsföretag i Branschorganisationen har möjlighet att ansöka om auktorisation.

Auktorisering - en kvalitetsstämpel

En auktorisation är en kvalitetsstämpel för egenanställningsföretaget och kan användas i marknadskommunikation för att attrahera blivande egenanställda. Det skapar också trygghet för befintliga egenanställda och kan därmed stärka lojaliteten mot egenanställningsföretaget. Denna adderade tillit skapar mervärde för egenanställningsföretaget, och är en klar fördel gentemot ett ordinarie medlemskap utan auktorisation.

Auktorisationen kan därtill bidra med mer trovärdighet för egenanställningsformen på samhällsnivå. Det kan i sin tur bidra till att skapa bättre förutsättningar för egenanställningen på arbetsmarknaden. 

Att auktoriseras - steg för steg

För att bli auktoriserad krävs det att sökanden (medlemsföretaget) uppfyller särskilt uppställda auktorisationsvillkor. När egenanställningsföretaget blivit medlem i Branschorganisationen blir de per automatik tillfrågade att ansöka om auktorisation.   Auktoriseringsprocessen sker normalt en gång per år och inkluderar följande steg:

  • Processen inleds med att medlemsföretaget mottar ett brev med instruktioner om att ansöka om auktorisation för nästkommande verksamhetsår
  • Medlemsföretaget fyller i och skickar in sin ansökan enligt instruktioner
  • Auktorisationsnämnden, den instans som beslutar om auktorisering, sammanträder varvid en genomgång av medlemsföretagens ansökningar äger rum. De medlemsföretag som uppfyller villkoren blir auktoriserade. 

Om auktoriseringsnämnden

Auktorisationsnämnden består av tre särskilt utvalda ledamöter som utses av styrelsen på en mandatperiod om två år. I auktorisationsnämndens uppgifter ingår bland annat:

  •  att pröva frågor om uteslutning
  • att se över stadgarna och auktorisationsvillkoren
  • att i övrigt behandla frågor av betydelse för föreningen

Auktorisationsnämnden är en oberoende instans som ska ha god kompetens inom politik, juridik och ekonomi för att säkerställa att varje medlemsföretag behandlas korrekt och rättvist. Varje ledamot representerar huvudsakligen ett av dessa respektive kompetensområden. 

Auktoriseringsvillkor

Läs eller ladda ned Egenanställdas Branschorganisations auktoriseringsvillkor.

Auktorisationsnämnden

Auktorisationsnämnden säkerställer att samtliga auktoriserade medlemmar efterlever de villkor som tagits fram för att skapa trygghet för de egenanställda och bidra till att endast seriösa företag verkar i branschen.

Hans Rothenberg ordforande auktorisationsnamnden

Hans Rothenberg, ordförande

Affärsrådgivare
Tidigare riksdagsledamot

bjorn_djupmark ledamot auktorisationsnamnden

Björn Djupmark,
ledamot

Advokat
Titov & Partners

katarina_minnegard-ledamot-auktorisationsnamnden

Katarina Minnegård, ledamot

Ekonomikonsult