Samhälle & Press

Den svenska modellen har på ett framgångsrikt sätt reglerat förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och utgör än i dag en bra grund att bygga vidare på. Den moderna arbetsmarknaden föder dock nya behov och utmaningar. 

Med egenanställning ges den svenska arbetsmarknaden verktyg för att ta steget in i framtiden och skapa nya möjligheter för såväl individer som företag och samhälle.

Samhälle

Egenanställningen sänker trösklar för anställning och egenföretagande. Genom den flexibla formen kan fler hitta möjligheter till egen försörjning och på så sätt bidra till vårt samhälle och vår gemensamma välfärd.

Egenanställning säkerställer även att arbetstagare som vill arbeta uppdragsbaserat gör det enligt lagens rätta mening, med kontroll över villkor, skatter och arbetsförsäkring.

Uppdragsgivare och arbetsgivare

Uppdragsgivare har stor nytta av egenanställningen då det erbjuder kompetens som annars kanske inte hade varit tillgänglig eller möjlig att anställa. Företag kan med gott samvete använda den uppdragsbaserade arbetskraften, med vetskap om att den anställde arbetar efter schyssta villkor och att arbetsgivaransvaret ligger hos egenanställningsföretaget.

Egenanställd

Som egenanställd får man tillgång till organisatoriska resurser inom arbetsrätt samt goda och förutsägbara arbetsvillkor. Det gör också att man kan bortse från den administration ett eget företag innebär. Sammantaget möjliggör egenanställningen helt enkelt att individer kan tillgodose sitt behov av frihet och självbestämmande, utan att behöva hamna utanför det sociala trygghetsnätet. 

Rapporter

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN
Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Rapporten FUTURE WORKING: THE RISE OF EUROPE’S INDEPENDENT PROFESSIONALS(iPROS)
Patricia Leighton med Duncan Brown.