Medlemmar

Branschorganisationen har samlat små och stora egenanställningsföretag från hela Sverige. Vi kan se att detta bidragit till en bra representation av egenanställningens breda och varierande förekomst och, i förlängningen, en god förståelse för olika förutsättningar och behov.

Fördelar med att vara en del av
Egenanställningsföretagens Branschorganisation

Som medlem i Egenanställningsföretagens Branschorganisation ges ert egenanställningsföretag möjligheten att vara med och påverka arbetsmarknaden för egenanställda till det bättre. Det är även ett sätt att stärka egenanställningens legitimitet och bidrar dessutom med en validering av ert företag gentemot de egenanställda, näringsliv och beslutsfattare.

Medlemmar

Bli medlem

Egenanställningsföretagens Branschorganisation välkomnar gärna nya medlemmar som uppfyller villkoren för ett medlemskap. Ansökan görs genom att skicka en ansökningsblankett till info@egenanstallning.org, varefter styrelsen gör en bedömning om huruvida företaget kan antas. Bedömningen utgår från den arbetsrättsliga definition som ligger till grund för synen på egenanställning samt de medlemskrav som stipuleras i stadgarna och auktorisationsvillkoren. Genom länken nedan kan du ladda ner ansökningsblanketten eller kontakta oss för mer information.

Auktorisationsvillkor

Egenanställningsföretagens Branschorganisations verksamhet är reglerad av de stadgar som togs fram i samband med bildandet av organisationen 2012. För att bli auktoriserad krävs det att sökanden (egenanställningsföretaget) uppfyller särskilt uppställda auktorisationsvillkor. 

Syftet med villkoren är att skapa trygghet för de egenanställda och bidra till att endast seriösa företag verkar i branschen. Auktorisationsnämnden är den instans som avgör huruvida ett företag uppfyller kraven som stipuleras i auktorisationsvillkoren.