Egenanställningsföretag​

Som medlem i Branschorganisationen ges ni i egenskap av egenanställningsföretag möjlighet att göra er röst hörd och vara med och verka för en bättre arbetsmarknad. 

Våra antagningsprocesser säkerställer också seriositeten hos våra medlemmar, vilket är en uppskattad legitimitetsgaranti för egenanställda, företag och beslutsfattare.

Vem kan bli medlem?

Alla företag som uppfyller våra medlemskrav är välkomna att bli medlemmar i Branschorganisationen.

Vem kan bli auktoriserad?

Alla medlemmar i Branschorganisationen kan ansöka om att bli auktoriserade. En auktorisering av ditt egenanställningsföretag innebär en trygghet både för dig och de egenanställda.

Bli medlem

Egenanställningsföretagens Branschorganisation välkomnar gärna nya medlemmar som uppfyller villkoren för ett medlemskap. Ansökan görs genom att skicka en ansökningsblankett till info@egenanstallning.org, varefter styrelsen gör en bedömning om huruvida företaget kan antas. Bedömningen utgår från den arbetsrättsliga definition som ligger till grund för synen på egenanställning samt de medlemskrav som stipuleras i stadgarna och auktorisationsvillkoren. Genom länken nedan kan du ladda ner ansökningsblanketten eller kontakta oss för mer information.

Rättigheter och riktlinjer

Ett egenanställningsföretag har ett arbetsrättsligt ansvar och behöver därmed hantera de skyldigheter som medföljer i ett sådant åtagande.

I praktiken innebär det att egenanställningsföretaget bland annat har att svara upp till arbetsmiljölagen, sjuklönelagen, och semesterlagen.