Egenanställning -

en arbetsskapande lösning på den moderna arbetsmarknaden

Den traditionella svenska arbetsmodellen har på ett framgångsrikt sätt reglerat förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och utgör än i dag en bra grund att bygga vidare på. Den moderna arbetsmarknaden föder dock nya behov och utmaningar. Med egenanställning moderniserar vi den svenska modellen och möter de nya behov som den förändrade arbetsmarknaden ställer. Detta utan att göra avkall på goda arbetsvillkor för de egenanställda.

Egenanställningsföretag

Är du ett egenanställningsföretag som
vill vara med och främja egenanställningens position på den svenska arbetsmarknaden?
Här kan ni läsa mer om vår bransch och hur ni som egenanställningsföretag går tillväga för att bli medlemmar i Branschorganisationen.

Egenanställd

Egenanställning är ett sätt att organisera arbete där du som privatperson kan ta uppdrag och bedriva verksamhet utan eget företag. Du kan samtidigt känna dig säker på att bland annat anställningsavtal, utbetalning av lön och arbetsförsäkring tas om hand av egenanställningsföretaget. På så sätt ges du som egenanställd större möjligheter att styra över ditt arbete.

Välj rätt egenanställningsföretag >>

Flexibilitet förenat med trygghet

Hur vi bidrar till en bättre arbetsmarknad

Branschorganisationen arbetar med att öka kunskapen om egenanställning och därmed klargöra vilken roll egenanställning spelar och kan komma att spela på framtidens arbetsmarknad. Det gör vi bland annat genom att bevaka de egenanställdas intresse, informera lagstiftare och beslutsfattare om egenanställning och företräda egenanställningsföretagen i kontakt med myndigheter och organisationer.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för aktuella uppdateringar om egenanställningsbranschen.

Medlemsföretag

Som medlem i branschorganisationen ges ni möjlighet att vara med och påverka egenanställningens position på den svenska arbetsmarknaden. Att bli en del av vår organisation legitimerar också ert företag som en seriös aktör, för såväl egenanställda som näringsliv och beslutsfattare. Vi erbjuder därtill företag att ansöka om att bli auktoriserade, vilket ger egenanställningsföretaget en ytterligare kvalitetsstämpel som kan tas vara på i marknadskommunikation. Läs mer om vardera företag här.