Egenanställning

Egenanställning lämpar sig väl för de som önskar att i högre grad kunna styra över arbetets organisering men som inte vill ge upp trygga arbetsvillkor. Den egenanställde är arbetstagare och betalar A-skatt. Som egenanställd har man även rätt att göra anspråk på lagstadgade rättigheter som till exempel anställningsskydd enligt LAS, sjuklön enligt sjuklönelagen och semesterförmåner.

Att vara egenanställd

Genom att ansluta sig till ett egenanställningsföretag blir en person egenanställd. Den egenanställde kan då fakturera för uppdrag när egenanställningsföretaget kontrollerat och godkänt uppdraget i fråga. Egenanställningsföretaget ingår därefter avtal med slutkunden och erbjuder den egenanställde som utför uppdraget en visstidsanställning som reglerar genomförandet av uppdraget.

För vem passar egenanställning?

Egenanställning lämpar sig för många typer av arbetstagare med olika förutsättningar och erfarenheter. I dag utgör egenanställda närmast ett tvärsnitt av Sverige, med alltifrån studenter som ges en språngbräda in i arbetslivet till seniorer som vill hålla sig sysselsatta efter pensionering.

Välj rätt egenanställningsföretag >>

Normer och definition

Den arbetsrättsliga definitionen av egenanställning lyder enligt följande:

  • En egenanställd arbetstagare äger en reglerad rätt att upphandla uppdrag med uppdragsgivare för egenanställningsföretagets räkning.
  • Egenanställningsföretaget är arbetsgivare för de egenanställda och tillhandahåller en tidsbegränsad anställning för utförande av uppdrag åt en eller flera olika uppdragsgivare.
  • Egenanställningsföretaget har F-skatt, är den juridiska uppdragstagaren och skall som sådan leverera i förhållande till uppdragsgivaren.
  • Egenanställningsföretaget fakturerar uppdragsgivaren, redovisar arbetsgivaravgifter, gör skatteavdrag och betalar ut resterande belopp som lön till den egenanställde.
  • Den egenanställde har A-skatt och har i egenskap av arbetstagare rätt att göra anspråk på lagstadgade rättigheter som t.ex. anställningsskydd enligt LAS, sjuklön enligt sjuklönelagen och semesterförmåner.
  • Egenanställningsföretaget tecknar försäkringar för den egenanställde och skall bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagen.

Rapporter om egenanställning

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN
Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Rapporten FUTURE WORKING: THE RISE OF EUROPE’S INDEPENDENT PROFESSIONALS(iPROS)
Patricia Leighton med Duncan Brown.