Välj rätt

Så här säkrar du upp att du verkligen får dina pengar när du fakturerar utan att ha eget företag

Att fakturera utan att ha eget företag eller som det egentligen heter ”egenanställning” är en populär och väl fungerande reform på arbetsmarknaden som idag möjliggör för tusentals människor att ta olika slags uppdrag.

Men branschorganisation måste göra dig vaksam på att vi just nu ser vi ett stort antal oseriösa aktörer. Vi ser att de inte följer lagar och förordningar och att flera av dem är ekonomiskt på fallrepet som medför att det finns en hög risk att du inte får dina pengar. Är du van att läsa resultaträkningar kan du själv se på www.allabolag.se – notera att fler bolag köper ”kreditbetyg” för att det ska se bra ut, gå inte på det!

Så för att skydda dig, välj endast de egenanställningsföretagen om har den här logon på hemsidan;
det ger dig ett skydd att du verkligen får dina pengar eftersom branschorganisationen ställer krav på ordnad ekonomi och efterlevnad av lagar och förordningar för att få vara medlem.

Hur vet jag om det är för bra för att vara sant?

Men jag ska ju bara fakturera några tusen kronor?
Om egenanställningsföretaget som har dragit din skatt och dina arbetsgivaravgifter inte gör det så blir du personligen ansvarig att betala in den en andra gång. Dessutom genom att välja en aktör som inte följer lagar och regler riskerar du gynna en osund del av arbetsmarknaden.

2 – 4% är ju jättebilligt?
Är något för bra att vara sant så är det alltid så. Branschorganisationen har räknat ut att för att ha råd att ha den kompetens som krävs för att följa alla lagar och förordningar så är den minsta möjliga del som egenanställningsföretag måste behålla 5 % av det fakturerade arvodet.

Vet du om att du har rätt till förmåner?
Du har till exempel rätt sjuklön om du blir sjuk och du har rätt att omfattas av en ansvarsförsäkring som gör att inte uppdragsgivaren kommer och kräver dig personligen på ersättning i de fall något går snett när du utför uppdraget. Du har också rätt till personförsäkringar som täcker upp ekonomiskt bortfall om du skulle skada dig i jobbet. Du ska även ha rätt avsätta pengar tjänstepension, det gör alla arbetstagare i Sverige för någon är det dags för pension och då är ju skönt att ha något att leva av.
Så för att vara säker – fakturera utan att ha ett företag med företag som har auktoriserat LOGO.

Auktoriserade egenanställningsföretag

Ett auktoriserat egenanställningsföretag innebär att det fått en kvalitetsstämpel av Egenanställningsföretagens branschorganisation. Syftet med detta märke är att göra det enklare för dig att välja ett tryggt egenanställningsföretag som finns där för dig. Auktorisationen innebär att du valt ett egenanställningsföretag som tar ansvar och följer arbetsrättsliga lagar och regler, funnits i minst ett år och inte har några skatteskulder. Auktorisationen är en förutsättning för att egenanställning ska fortsätta vara en positiv reform och bidra till ett hållbart arbetsliv på svensk arbetsmarknad. Auktorisationen av egenanställningsföretaget görs av Auktorisationsnämnden, en oberoende instans inom Egenanställningsföretagens branschorganisation.

Vilka egenanställningsföretag finns?

– en sammanställning av uppgifter inhämtade från Bolagsverket och Allabolag.se 
(Klicka på bilden för att zooma in).

Läs mer

I takt med att sysselsättningsformen blir större har Branschorganisationen observerat att det kommer in nya aktörer som använder begreppet egenanställning. Vissa av dessa aktörer lever inte upp till de krav som finns för att skydda dig som egenanställd, t.ex säkerställa att du har en skälig lön, omfattas av nödvändiga försäkringar och följer arbetsrättsliga lagar och regler. Vi uppmanar dig som egenanställd att reflektera över vad som är viktigt för att du ska uppnå ett hållbart arbetsliv. För att stödja dig i detta har Branschorganisationen tagit fram frågor du kan ställa dig själv med råd från Branschorganisationen.

Om egenanställning

Om ditt egenanställningsföretag går i konkurs finns det ingen garanti att du får ut dina pengar. Branschorganisationen ser att flera nya aktörer som kallar sig egenanställningsföretag har bristande ekonomi vilket ökar sannolikheten att de går i konkurs.
Vi uppmanar dig därför att inför att du ska ansluta till ett egenanställningsföretag säkerställer att egenanställningsföretaget har en god ekonomi och stabilitet så att du säkrar dina pengar. Du kan jämföra de olika egenanställningsföretagens ekonomi under nyckeltal på www.allabolag.se

Att vara försäkrad när du arbetar är viktigt för din trygghet. Vi uppmanar dig att säkerställa att ditt egenanställningsföretag tecknar försäkringar som täcker dig i händelse av olycka. Du bör omfattas av en olycksfall och tjänstegrupplivförsäkring vid personlig skada samt en ansvarsförsäkring för skydd från skadeståndsansvar ifall något skulle gå fel.

Eftersom egenanställningsföretaget är din arbetsgivare och du arbetstagare (anställd) ska egenanställningsföretaget hantera sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön. Tar mitt egenanställningsföretag arbetsmiljöansvar? Att ha en god arbetsmiljö är en förutsättning för att du ska må bra. Egenanställningsföretaget, du och uppdragsgivaren har ett gemensamt ansvar för din arbetsmiljö. Egenanställningsföretaget är din arbetsgivare och d.v.s inte en administrativt inskjuten part. Egenanställningsföretaget ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och arbeta förebyggande och efterhjälpande för att skapa en god och säker organisatorisk, fysisk samt social arbetsmiljö för dig.

Att ha en god arbetsmiljö är en förutsättning för att du ska må bra.
Egenanställningsföretaget, du och uppdragsgivaren har ett gemensamt ansvar för din arbetsmiljö. Egenanställningsföretaget är din arbetsgivare och d.v.s inte en administrativt inskjuten part. Egenanställningsföretaget ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och arbeta förebyggande och efterhjälpande för att skapa en god och säker organisatorisk, fysisk samt social arbetsmiljö för dig.

Ditt egenanställningsföretag behöver vara tillgängligt och ha möjlighet att tillhandahålla dig kompetens och rådgivning avseende frågor om ditt arbete rörande allt från hantering av utlägg till arbetsrätt. Det är särskilt viktigt att egenanställningsföretaget finns tillgängligt för dig i det fall du skulle råka ut för ett tillbud eller olycka.
Utöver att du ska må bra här och nu behöver du må bra efter arbetslivet. Att ha en god ekonomi är en förutsättning för det. Idag har cirka 9/10 anställda på svenska arbetsmarknaden tjänstepension och för många består 25–50% av ens totala pension av tjänstepensionen. Alla egenanställningsföretag avsätter eller erbjuder inte möjligheten till avsättning till tjänstepension idag, vi uppmanar dig att ha din tid efter arbetslivet i åtanke.