Krafttag för att undvika oklara avtalssituationer

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Kammarrätten har nyligen prövat ett beslut från Arbetsmiljöverket om att förelägga ett vite gällande brister i arbetsmiljöansvaret hos ett av våra medlemsföretag – Cool Company. Kammarrätten ogillade beslutet med hänvisning till att avtalsbindningen inte skett i rätt ordning och att företaget därför inte anses kunna råda över arbetsmiljön. Däremot har kammarrätten inte prövat frågan om vilket arbetsgivaransvar ett egenanställningsföretag har för den egenanställdes arbetsmiljö.

Från branschorganisationens sida finns ingen tvekan om att vi under tiden för den egenanställdes uppdrag har fullt arbetsgivaransvar. Det innebär att vi ansvarar för att betala skatt, sociala avgifter och att föreskrifter, t ex gällande arbetsmiljö följs.

För våra medlemsföretag är det av största vikt att vara en bra arbetsgivare. En säker arbetsmiljö är en del i vårt arbete för att skapa en hållbar arbetsmarknad. En egenanställning skall vara trygg och ha förutsägbara arbetsvillkor.

Den aktuella domen visar att vi i branschen också har en viktig hemläxa att göra. Domen visar på att egenanställda genom att göra saker i fel ordning kan hamna i ett läge då avtalssituationen är oklar i relationen mellan kund och egenanställning samt i relationen mellan egenanställd och egenanställningsföretag. Så får det inte vara. Därför kommer vi inom branschorganisationen nu ta krafttag för att förbättra rutiner och riktlinjer för hur våra medlemsföretag skall utbilda sina egenanställda och informera sina kunder för att undvika oklara avtalssituationer.

Stephen Schad har i egenskap av ordförande för Egenanställningsföretagens branschorganisation kommenterat domen och hur branschorganisationen förhåller sig till den i tidningen Arbetet

FLER NYHETER

Mikroföretagarkonto – inlägg i debatten

I samband med att remissrundan för utredningen ”Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen” stängdes den 1 november 2021 skrev Egenanställningsföretagens

Nyhetsbrev Nr 17, Oktober 2021

Två nya studier från Stockholms universitet visar att arbetstagare i 60 årsåldern och uppåt blir allt nöjdare med sina jobb ju äldre

Nyhetsbrev Nr 16, September 2021

I augusti tecknade Egenanställningsföretagens branschorganisations medlemsföretag Frilans Finans ett kollektivavtal med Säljarnas Riksförbund. Avtalet börjar gälla den 1 mars 2022. Nyheten uppmärksammades

Lämna ett svar

Stäng meny