Nyhetsbrev Nr 13, April 2021

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tidigare i april lanserade Egenanställningsföretagens branschorganisation initiativet Uppdragarbetarnas a-kassa. Initiativet har fått ett varmt mottagande med närmare 1 000 intresseanmälningar bara inom loppet av ett par dagar. I samband med lanseringen uppmärksammandes också initiativet i media och Egenanställningsföretagens branchorganisationens ordförande Stephen Schad intervjuades i Arbetet. Även på sajtens forum har det efter lanseringen varit hög aktivitet med ett tiotal nya inlägg som vittnar om a-kassans brister.

Det genomslag initiativen har fått kan ses som talande för att den problemanalys som utgör bakgrunden till initiativet i mångt och mycket stämmer: allt för många uppdragsarbetare hamnar i kläm i det sociala trygghetssystemet. Uppdragsarbetarnas a-kassa är ett led i det långsiktiga arbete som Egenanställningsföretagens branschorganisationen bedriver för att förbättra den situationen. En ny a-kassa kommer fortfarande styras av samma lagstiftning som befintliga a-kassor, men vetskapen om dessa problem tillsammans med en stark vilja att åtgärda dem borgar för efterlevnaden av en mer rättvis, jämlik och korrekt a-kassa. Rent praktiskt skulle det till exempel kunna ta sig uttryck i att handläggare ges kompletterande utbildning kring såväl relevant lagstiftning som vanliga sätt att organisera uppdragsbaserat arbete på, såsom egenanställning.

FLER NYHETER

Remissvar till betänkande om arbetslöshetsförsäkring

Egenanställningsföretagens Branschorganisation (EAFB) har lämnat in ett remissyttrande över betänkandet Ds 2022:28 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring. Utredningen konstaterar att den gemensamma välfärden

Slutreplik om egenanställning och bemanning

Det finns ingen motsättning mellan att reda ut begreppen och förtydliga spelreglerna på arbetsmarknaden. Tvärtom tror vi att tydliga spelregler till hög

Lämna ett svar

Stäng meny