Nyhetsbrev Nr 13, April 2021

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tidigare i april lanserade Egenanställningsföretagens branschorganisation initiativet Uppdragarbetarnas a-kassa. Initiativet har fått ett varmt mottagande med närmare 1 000 intresseanmälningar bara inom loppet av ett par dagar. I samband med lanseringen uppmärksammandes också initiativet i media och Egenanställningsföretagens branchorganisationens ordförande Stephen Schad intervjuades i Arbetet. Även på sajtens forum har det efter lanseringen varit hög aktivitet med ett tiotal nya inlägg som vittnar om a-kassans brister.

Det genomslag initiativen har fått kan ses som talande för att den problemanalys som utgör bakgrunden till initiativet i mångt och mycket stämmer: allt för många uppdragsarbetare hamnar i kläm i det sociala trygghetssystemet. Uppdragsarbetarnas a-kassa är ett led i det långsiktiga arbete som Egenanställningsföretagens branschorganisationen bedriver för att förbättra den situationen. En ny a-kassa kommer fortfarande styras av samma lagstiftning som befintliga a-kassor, men vetskapen om dessa problem tillsammans med en stark vilja att åtgärda dem borgar för efterlevnaden av en mer rättvis, jämlik och korrekt a-kassa. Rent praktiskt skulle det till exempel kunna ta sig uttryck i att handläggare ges kompletterande utbildning kring såväl relevant lagstiftning som vanliga sätt att organisera uppdragsbaserat arbete på, såsom egenanställning.

FLER NYHETER

Mikroföretagarkonto – inlägg i debatten

I samband med att remissrundan för utredningen ”Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen” stängdes den 1 november 2021 skrev Egenanställningsföretagens

Nyhetsbrev Nr 17, Oktober 2021

Två nya studier från Stockholms universitet visar att arbetstagare i 60 årsåldern och uppåt blir allt nöjdare med sina jobb ju äldre

Nyhetsbrev Nr 16, September 2021

I augusti tecknade Egenanställningsföretagens branschorganisations medlemsföretag Frilans Finans ett kollektivavtal med Säljarnas Riksförbund. Avtalet börjar gälla den 1 mars 2022. Nyheten uppmärksammades

Lämna ett svar

Stäng meny