Nyhetsbrev Nr 11, Februari 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn

Efter en något lugnare period i samband med jul och nyår har nu tempot trappats upp ordentligt på nytt. De senaste veckorna har branschorganisationen bland annat synts i debatten om gigekonomin genom en replik på en debattartikel av Karin Wanngård (s), oppositionsborgarråd i Stockholms stad. Wanngård gör i sin artikel en viktig poäng i att det finns problem inom gigekonomin som vi behöver komma till rätta med. Men samtidigt utgör gigekonomins särskilda egenskaper ett viktigt inslag på den svenska arbetsmarknaden och är ett värdefullt komplement till traditionella arbetsformer, inte minst när vi blickar framåt.

I början av februari träffade branchorganisationens ordförande Stephen Schad utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande. Som tidigare påtalat är det viktigt att ta hänsyn till riskerna med falska företagare när man diskuterar förutsättningar för jobb och företagande. Tidigare exempel och forskning har visat på problematiken med falska företagare, som bland annat tar sig uttryck i lägre ersättning och i att personer hamnar utanför de gemensamma trygghetssystemen. 

Den 10 februari publicerades även branschorganisationens white paper, vilket är ”det ytterst styrande dokumentet som definierar sysselsättningsformen egenanställnings arbetsprocess”. Dokumentet är ett led i branschorganisationens arbete med att säkerställa egenanställningsformens legitimitet och skapa samsyn kring egenanställningens funktion och ansvar. Det tillför också en form av självreglering som bidrar med att skapa tydliga och förutsägbara villkor för egenanställningsföretag och egenanställda.

FLER NYHETER

Lämna ett svar