Uppdragsarbetarnas a-kassa

Facebook
Twitter
LinkedIn

Egenanställningsföretagens branschorganisation (EAB) vill starta en ny a-kassa, Uppdragsarbetarnas a-kassa, för att bidra till att alla som arbetar uppdragsbaserat får en rättvis och korrekt bedömning av huruvida de är kvalificerade till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Befintliga a-kassor dras med väl kända problem kring hanteringen av uppdragsanställda arbetstagare. Låg förutsägbarhet kring regler och villkor samt en lagstiftning som ger utrymme för godtyckliga bedömningar har lett att många som arbetar uppdragsbaserat möter krångel, oskäliga krav på återbetalning samt ifrågasättanden av hur man utövar sitt yrke.

Regeringen tillsatte under februari 2018 en utredning med syftet att inkludera och ge trygghet till fler. När a-kasseutredningen presenterades i juni 2020 föreslogs att a-kassan ska baseras på inkomst istället för arbetad tid. Det är en lovvärd utveckling som kommer bidra till att fler kan komma att få del av försäkringen.

Men utredningen innehöll inget förslag på förtydligande lagstiftning kring hur rätten till ersättning för människor som arbetar uppdragsbaserat ska bedömas. Trots en uttalad ambition om att skapa förutsägbarhet för giggare, frilansare och andra moderna sysselsättningsformer misslyckades således utredningen med att skapa tydliga riktlinjer för hur a-kassorna ska bedöma personer som arbetar på andra sätt än enligt normen om fasta tillsvidareanställningar. Detta är särskilt problematiskt i ljuset av den pågående pandemin som aktualiserat vikten av allas rätt att kunna omfattas av en arbetslöshetsförsäkring.

I över 20 år har a-kassorna försökt förneka uppdragsbaserade arbetstagare rätt till a-kassa. Det måste få ett slut. Därför kräver vi:

  • en a-kassa som gör korrektabedömningar och som inte utnyttjar otydlig lagstiftning till att neka uppdragsarbetande arbetstagare att få ersättning via a-kassan.
  • en rättvis a-kassa som förmår hantera den moderna arbetsmarknaden där uppdragstagare, frilansare, giggare och kombinatörer blir allt fler.
  • en jämlik a-kassa som inte sorterar arbetstagare in i a-lag och b-lag, utan som värderar alla arbetstagare lika oavsett hur deras arbete är organiserat.

Läs mer om Uppdragsarbetarnas a-kassa på hemsidan Uppdragsarbetarnas a-kassa | För en mer rättvis arbetsmarknad

 

FLER NYHETER

Lämna ett svar