Viktig dom i Arbetsdomstolen – Foodora fick rätt mot transport

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

I november meddelade Arbetsdomstolen sin dom i målet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och budföretaget Foodora. Domen är i sig viktig för att reda ut var arbetsgivaransvaret ligger. Det är en fråga som blivit särskilt angelägen för att säkerställa bevarandet av goda villkor i ljuset av gigekonomins framväxt.

Målet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Foodora har också satt begreppshanteringen på arbetsmarknaden under lupp. I efterspelet till målet har Svenska Transportarbetareförbundet gjort gällande att domen bör tolkas som att bemanning och egenanställning är samma sak. Något sådant likhetstecken går dock inte att utläsa i domen. Slutsatsen är dessutom felaktig, och bygger på antagandet att den inskjutna parten skulle vara ett faktiskt egenanställningsföretag.  Att likställa egenanställning med bemanning är missvisande och riskerar att hämma utvecklingen av hållbara villkor.

Om missvisande föreställningar blir vedertagna riskerar de att urholka det system med vilket svensk arbetsmarknad framgångsrikt reglerat förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Låt oss i stället värna en korrekt begreppshantering så att den svenska modellen kan ta steget in i framtiden.

Om detta skriver Stephen Schad, ordförande i Egenanställningsföretagens branschorganisation, i Transportarbetaren.

https://www.transportarbetaren.se/likstalla-egenanstallning-med-bemanning-ar-felaktigt/

FLER NYHETER

Remissvar till betänkande om arbetslöshetsförsäkring

Egenanställningsföretagens Branschorganisation (EAFB) har lämnat in ett remissyttrande över betänkandet Ds 2022:28 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring. Utredningen konstaterar att den gemensamma välfärden

Slutreplik om egenanställning och bemanning

Det finns ingen motsättning mellan att reda ut begreppen och förtydliga spelreglerna på arbetsmarknaden. Tvärtom tror vi att tydliga spelregler till hög

Slutreplik om uppdragsbaserat arbete

De tiotusentals som arbetar uppdragsbaserat ska kunna ha lika schyssta villkor som tillsvidareanställda, skriver Stephen Schad, ordförande i Egenanställningsföretagens Branschorganisation, i en

Lämna ett svar

Stäng meny