Viktig dom i Arbetsdomstolen – Foodora fick rätt mot transport

Facebook
Twitter
LinkedIn

I november meddelade Arbetsdomstolen sin dom i målet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och budföretaget Foodora. Domen är i sig viktig för att reda ut var arbetsgivaransvaret ligger. Det är en fråga som blivit särskilt angelägen för att säkerställa bevarandet av goda villkor i ljuset av gigekonomins framväxt.

Målet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Foodora har också satt begreppshanteringen på arbetsmarknaden under lupp. I efterspelet till målet har Svenska Transportarbetareförbundet gjort gällande att domen bör tolkas som att bemanning och egenanställning är samma sak. Något sådant likhetstecken går dock inte att utläsa i domen. Slutsatsen är dessutom felaktig, och bygger på antagandet att den inskjutna parten skulle vara ett faktiskt egenanställningsföretag.  Att likställa egenanställning med bemanning är missvisande och riskerar att hämma utvecklingen av hållbara villkor.

Om missvisande föreställningar blir vedertagna riskerar de att urholka det system med vilket svensk arbetsmarknad framgångsrikt reglerat förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Låt oss i stället värna en korrekt begreppshantering så att den svenska modellen kan ta steget in i framtiden.

Om detta skriver Stephen Schad, ordförande i Egenanställningsföretagens branschorganisation, i Transportarbetaren.

https://www.transportarbetaren.se/likstalla-egenanstallning-med-bemanning-ar-felaktigt/

FLER NYHETER

Lämna ett svar