Slutreplik om egenanställning och bemanning

Facebook
Twitter
LinkedIn

Det finns ingen motsättning mellan att reda ut begreppen och förtydliga spelreglerna på arbetsmarknaden. Tvärtom tror vi att tydliga spelregler till hög grad bygger på en korrekt och, i den mån möjligt, samstämmig begreppshantering.

Om detta skriver Stephen Schad, ordförande i EAFB, Egenanställningsföretagens branschorganisation, i en slutreplik i Transportarbetaren.

https://www.transportarbetaren.se/ingen-motsattning-mellan-att-reda-ut-begreppen-och-fortydliga-spelreglerna/

FLER NYHETER

Lämna ett svar