A-kassor vilseleder dem som jobbar på uppdrag

Facebook
Twitter
LinkedIn

Människor stängs ute från den uppdragsbaserade arbetsmarknaden när a-kassorna försöker förvägra dem ersättning. Det skriver Stephen Schad, ordförande för Egenanställningsföretagens branschorganisation.

Den uppdragsbaserade arbetsmarknaden, eller gig-marknaden som den också kallas, har ökat kraftigt i Sverige sedan millennieskiftet till i dag. Hur mycket vet ingen, för hittills har inte någon sammanställt hur stor den uppdragsbaserade arbetsmarknaden är. Men i en undersökning som omfattar tio europeiska länder gjord av professor Patricia Leighton, IPAG Business School, visar på en ökning om 59 procent mellan åren 2004 och 2013. Egenanställningsföretagens årliga branschindikator visar på en ökning på 937 procent från år 2011.

Det är en komplex uppgift att beräkna den uppdragsbaserade arbetsmarknaden då människor som arbetar uppdragsbaserat finns i alla branscher och i alla olika former av organiserat arbete, som till exempel visstidsanställning, egenanställning, bemanning, enskild firma och aktiebolag.

Uppdragsbaserat arbete innebär att arbetet skall utföras vid en tidpunkt till en annan. Stafettläkare, tekniska konsulter, byggnadsarbetare och de som levererar bud med mat är några exempel på människor som arbetar på detta sätt.

Klart är dock att människor som arbetar uppdragsbaserat och som vid behov av omställning söker ersättning från a-kassa, möts av att handläggarna på a-kassorna uppsåtligen försöker förvägra dem deras ersättning genom direkta lögner och desinformation. För att nämna tre mycket vanliga exempel:

– A-kassorna ger på förhand besked om att uppdragsbaserat arbete inte ger rätt till a-kassa. Det är ett tydligt brott mot lagen om arbetslöshetsförsäkring.
– A-kassorna hänvisar endast till de domar som talar för a-kassans sak och utelämnar de domar som talar för den sökande.
– A-kassorna lurar den sökande att fylla i blanketter som medför att denne definieras som företagare och därmed förlorar sin rätt till a-kassa.

Konsekvensen blir att människor stängs ute från den nya framväxande uppdragsbaserade arbetsmarknaden och ger upp yrkesdrömmar. Det är en ekonomisk och social katastrof för den drabbade och det är mycket dåligt för den svenska arbetsmarknaden.

Sveriges cirka 40 a-kassor har att följa lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagen är föråldrad och svårtolkad. Vid sådana situationer brukar verksamheter i Sverige som bedriver myndighetsutövning eller liknande tillämpa försiktighetsprincipen, det vill säga att man hellre friar än fäller. I stället nyttjar a-kassorna tolkningsutrymmet för att på ideologisk grund medvetet störa människor, det vill säga trakassera, som arbetar på den uppdragsbaserade arbetsmarknaden.

Nu är en ljusning på gång. Den av regeringen tillsatta utredningen ”En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster” ger förhoppning om framtiden. Flera av förslagen är i samklang med dagens arbetsmarknad. Dock kan vi inte acceptera att se fler yrkesdrömmar krossas och att arbetsgivare störs i sina verksamheter. Därför kräver vi att ansvarig minister ger tillsynsmyndigheten IAF i uppdrag att tillse att lagens intention efterlevs och a-kassorna gör samlade bedömningar av samtliga omständigheter såsom lagen föreskriver.

Stephen Schad
ordförande Egenanställningsföretagens branschorganisation

Du hittar debattartikeln här:
Länk

FLER NYHETER

Lämna ett svar