Egenanställningar kan minska arbetslösheten i Skåne

Facebook
Twitter
LinkedIn

Arbetslöshet är en av vår tids största utmaningar. En åtgärd som kan bidra till att få fart på arbetsmarknaden är att främja egenanställningsformen. Egenanställning skapar nya möjligheter till arbete och stimulerar entreprenörskap. Det behövs politiska satsningar för att förbättra förutsättningarna för egenanställningar. Det skriver Rickard Persson, riksdagsledamot för Miljöpartiet och Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagen.

Arbetslösheten i Sverige har bitit sig fast på höga nivåer. Cirka 375 000 personer var arbetslösa under fjärde kvartalet 2014 enligt Statistiska centralbyrån. Det är 7,3 procent av arbetskraften.

Fler människor måste få möjlighet att arbeta och försörja sig själva och samhället behöver tillvarata alla möjligheter att öka sysselsättningen. För att klara denna utmaning krävs samverkan mellan politik och näringsliv.

Egenanställningsformen är ett relativt nytt inslag på den svenska arbetsmarknaden, och har stor potential för att skapa jobb och stimulera entreprenörskap. I dag arbetar cirka 11 000 personer som egenanställda i Sverige och antalet stiger mycket snabbt. I Skåne ökade antalet egenanställda från 884 år 2013 till 1 276 år 2014 i det största egenanställningsföretaget Frilans Finans. En ökning med hela 44 procent.

Som egenanställd är man anställd av ett företag precis som vilken arbetstagare som helst. Egenanställningsföretaget har arbetsgivaransvar för arbetstagaren; står för försäkring, betalar ut sjuklön och så vidare. Det speciella med egenanställningsformen är att arbetstagaren själv utvecklar sin egen karriär genom att sälja in uppdrag för egenanställningsföretaget, som sedan hon eller han själv genomför. Det ger stor frihet att fatta beslut om vilka uppdrag man ska åta sig och hur verksamheten ska utvecklas.

Med egenanställning slipper man det administrativa arbete och de krav på företagsekonomiskt kunnande som eget företagande förutsätter. Därmed är det en möjlighet för många fler.

De egenanställda arbetar inom en mängd olika branscher. De vanligaste är media, it och omsorg (skönhet, hälsa och friskvård). Men även många inom jordbruks- och byggbranscherna väljer egenanställningsformen.

Egenanställning kan vara en väg in på arbetsmarknaden för personer som i dag är arbetslösa. Många egenanställda kommer direkt från arbetslöshet eller studier.

Egenanställning bygger på den enskildes idéer och initiativkraft. Man kan säga att man skapar sitt eget jobb – ett jobb som inte fanns tidigare. Varje arbetstillfälle som genereras skapar vinster både för den enskilde, men också för hela samhället.

På sikt gynnar egenanställning nyföretagande eftersom den enskilde ges möjlighet att testa sin verksamhetsidé under trygga former, utan att riskera att hamna utanför trygghetssystem eller att ta stora ekonomiska risker. Under tiden man arbetar som egenanställd får man också kunskaper om entreprenörskap. Sammantaget skapar detta goda förutsättningar för den som i ett senare skede vill starta eget företag. I en undersökning som Frilans Finans gjorde bland sina egenanställda 2015 svarade 45 procent att de gärna skulle se att deras verksamhet i framtiden utvecklades till ett företag som sysselsatte fler än dem själva.

Kunskapen om egenanställning är generellt väldigt låg och många vet inte ens att man kan arbeta som egenanställd. Därför behövs en ordentlig satsning för att öka kännedomen och kunskapen om egenanställning. Det borde till exempel vara en självklarhet för Arbetsförmedlingen att informera om egenanställning i mötet med arbetssökande. Det är också viktigt att reglerna för arbetslöshetsförsäkring förtydligas så att den som är arbetslös kan ta deltidsuppdrag som egenanställd utan att oroa sig för att riskera att förlora sin arbetslöshetsersättning.

Som representanter för politik och näringsliv vill vi tillsammans visa på möjliga vägar för att skapa fler jobb och stimulera tillväxten. Det finns inte någon enskild åtgärd som kan få bukt med arbetslösheten i Skåne utan det krävs många åtgärder som samverkar. Vi tror att egenanställning kan vara en viktig pusselbit.

Rickard Persson, riksdagsledamot från Helsingborg, Miljöpartiet
Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagens Branschorganisation

FLER NYHETER

Lämna ett svar