Antalet egenanställda fördubblat på två år

Facebook
Twitter
LinkedIn

Under 2014 var över 11 000 personer egenanställda i Sverige. Det är en fördubbling jämfört med 2012. Det visar en undersökning av branschorganisationen Egenanställningsföretagen.

Egenanställning innebär att en person bedriver en självständig verksamhet, men samtidigt är anställd av ett företag som tar fullt arbetsgivaransvar. I en undersökning som branschorganisationen Egenanställningsföretagen gjort bland medlemsföretagen har antalet aktiva egenanställda ökat från 5 402 år 2012 till
11 230 år 2014.

– Vår undersökning visar att antalet egenanställda fortsätter att öka mycket snabbt. Många attraheras av kombinationen att kunna driva egen verksamhet och samtidigt slippa den administrativa bördan som ett eget företag kan innebära, säger Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagen.

En stor del av de som blir egenanställda kommer direkt från arbetslöshet eller studier – människor som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Majoriteten av egenanställningarna finns i storstäderna, men under 2014 stod andra delar av landet för den största procentuella ökningen. Allra störst ökning såg vi i Norrbotten, Östergötland och Gävleborg.

– Egenanställningar blir allt mer betydelsefulla för att skapa sysselsättning – inte minst bland grupper som i dag har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Många vill kunna påverka sin arbetssituation, men samtidigt ha tryggheten som en anställning ger, säger Stephen Schad.

Vid frågor, kontakta gärna:
Stephen Schad, ordförande Egenanställningsföretagen, 070-880 61 87
Tove Zander, presskontakt Egenanställningsföretagen, 072-240 36 05

Om undersökningen
Sammanställningen bygger på siffror från sex av Egenanställningsföretagens tio medlemsföretag som tillsammans anställer en stor majoritet av Sveriges egenanställda. Det totala antalet per år bygger på antalet inlämnade kontrolluppgifter till Skatteverket. Länsstatistiken bygger på uppgifter från Frilans Finans som är det största egenanställningsföretaget.

Fakta om egenanställning
Egenanställning innebär att en person blir anställd i ett företag, men driver sin verksamhet på egen hand. Företaget fungerar som arbetsgivare och den egenanställdes kunder får en faktura från egenanställningsföretaget som i sin tur betalar ut lön till den egenanställde.

Tabell: Antalet egenanställda i Frilans Finans fördelat per län och år

FLER NYHETER

Lämna ett svar