Egenanställningar ökar tryggheten på arbetsmarknaden

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Kritiken mot egenanställningsföretag bygger på förutfattade meningar. I själva verket ökar arbetstagarnas trygghet och svartjobben minskar, menar Stephen Schad, ordförande för Egenanställningsföretagens Branschorganisation.

Antalet egenanställda ökar snabbt och uppgick förra året till över 11 000 personer Sverige. Trots den snabba ökningen är egenanställningar ett ganska okänt fenomen i Sverige. Kortfattat kan man säga att lösningen ger möjlighet att fakturera utan att ha ett eget företag. Genom att ansluta dig till ett egenanställningsföretag får du rätt att upphandla om uppdrag för egenanställningsföretagets räkning, som efter prövning väljer att anställa dig för att genomföra uppdraget.

En majoritet av egenanställningar är bisysslor och en mindre andel har det som huvudsaklig sysselsättning. Det kan exempelvis handla om att man arbetar som fotograf i ett filmprojekt, att man arbetar några timmar per vecka efter pension eller utför sporadiska hantverksjobb. Eftersom det oftast handlar om en begränsad bisyssla vill man minimera krångel och administration och väljer därför egenanställning framför enskild firma.

I takt med att antalet egenanställda ökar har intresset för egenanställning börjat växa bland politiker, fackförbund och arbetsgivare. Egenanställningar har kritiserats både av näringslivsrepresentanter för att det skulle hota nyföretagandet och av vissa personer inom facket för att det skulle öka otryggheten på arbetsmarknaden. Tyvärr bygger denna kritik på förutfattade meningar om arbetsmarknaden och det är tydligt att det ofta saknas en djupare insikt om vad egenanställningar egentligen innebär.

”Egenanställning kan vara en praktisk lösning för den som i annat fall kanske skulle ägnat sig åt ofrivilligt företagande eller i värsta fall svartarbete.”
Det är lätt att föreställa sig att den som bara ska sälja en tjänst vid några få tillfällen om året drar sig för att starta ett eget företag. Resultatet blir ibland tyvärr att vissa tar betalt svart för att slippa krångel. Egenanställning kan vara en praktisk lösning för den som i annat fall kanske skulle ägnat sig åt ofrivilligt företagande eller i värsta fall svartarbete.

Egenanställningsföretagen har det fulla arbetsgivaransvaret precis som vid andra anställningar och betalar lön, sjuklön samt försäkrar de egenanställda. För den egenanställde innebär det bland annat ett lägre risktagande och minskad administration jämfört med att starta eget. Därför bidrar egenanställningar till att öka tryggheten på arbetsmarknaden.

”Det är dags att det skapas tydliga regler om rätten till a-kassa för egenanställda.”
Gällande a-kassan är vår uppfattning solklar: Egenanställning ska betraktas som andra anställningar och den enskilde ska därför ha rätt till a-kassa vid arbetslöshet. I dag är reglerna snåriga och det skapar en otrygghet för de egenanställda. Socialförsäkringsutredningen har utrett frågan, men utan att komma med en tydlig lösning för de egenanställda. Det är dags att det skapas tydliga regler om rätten till a-kassa för egenanställda.

Debatten om arbetsmarknaden är väldigt polariserad. Ytterkanterna i debatten kan beskrivas som ”det gamla Sverige” där heltid och fast anställning är normen, i kontrast till ”det nya Sverige” som präglas av flexibilitet, men också av otrygga anställningar för de som jobbar. Men det är inte så enkelt. Det finns också moderna lösningar som faktiskt ökar tryggheten för arbetstagarna. Egenanställning är en sådan.

Stephen Schad
Ordförande för Egenanställningsföretagens branschorganisation

FLER NYHETER

Remissvar till betänkande om arbetslöshetsförsäkring

Egenanställningsföretagens Branschorganisation (EAFB) har lämnat in ett remissyttrande över betänkandet Ds 2022:28 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring. Utredningen konstaterar att den gemensamma välfärden

Slutreplik om egenanställning och bemanning

Det finns ingen motsättning mellan att reda ut begreppen och förtydliga spelreglerna på arbetsmarknaden. Tvärtom tror vi att tydliga spelregler till hög

Lämna ett svar

Stäng meny