Nyhetsbrev Nr 17, Oktober 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn

Två nya studier från Stockholms universitet visar att arbetstagare i 60 årsåldern och uppåt blir allt nöjdare med sina jobb ju äldre de blir. I studierna, som har genomförts under ledning av Lawrence Sacco och Loretta Platts, forskare respektive docent vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet, framhålls även rollen egenanställning kan spela som möjliggörare i arbetslivet efter pensionen. Loretta Platts kommenterar bland annat: ”Så fort man börjar erhålla pension blir lönearbete en valfri aktivitet. De flesta var antingen egen- eller timanställda, som kunde sluta arbeta om de ville, men de fortsatte gärna lite till, inte minst för att de gillade sitt arbete.”

Egenanställningsföretagens Branschorganisations medlemsföretag Frilans Finans var även en av flera instanser som ombads svara på remissen ”Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen”. I svaret noterades det principiellt rimliga i att förvaltningslagen tillämpas för handläggning hos en arbetslöshetskassa liksom vad avser överklagan. Men svaret betonade även att en tillämpning av förvaltningslagen i sig inte åtgärdar problem kring låg förutsägbarhet och godtyckliga bedömningar för uppdragsbaserade arbetstagare.

I samband med att remissrundan för utredningen ”Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen” stängdes den 1 november 2021 skrev Egenanställningsföretagens Branschorganisation under ett brev till de berörda statsråden Magdalena Andersson, finansminister, och Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister. Brevet, som uppmanade statsråden att avskriva förslaget om mikroföretagarkonto, var även underskrivet av en rad andra aktörer som är verksamma inom egenanställningsbranschen.

FLER NYHETER

Lämna ett svar