Nyhetsbrev Nr 8, November 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn

Oktober har fortsatt i högt tempo med viktiga processer i bland annat a-kassefrågan. Egenanställningsföretagens branschorganisations medlemsföretag Frilans Finans var en av de instanser som bjudits in till att svara under a-kasseutredningens remissrunda som avslutades den 30 oktober. I remissvaret framhålls särskilt att utredningen inte fullgjort sitt uppdrag om att skapa förutsägbarhet för den uppdragsbaserade arbetskraften, trots att detta betonades i direktiven. Snarare utelämnar utredningens förslag på nytt egenanställda och andra uppdragstagare till oförutsägbara bedömningar enligt godtycklig och decennier gammal rättspraxis. Ska behovet av förutsägbarhet tillgodoses krävs att riktlinjer för självständiga uppdragstagare, såsom egenanställda, fastställs i lag.

Under oktober uppmärksammades även en ny undersökning, genomförd av Nepa på uppdrag av Frilans Finans, som fann att intresset för egenanställning har ökat kraftigt de senaste åren. Undersökningen, som bland annat uppmärksammades på sajterna Branschen och IT-karriär, visade också att två av fem svenskar funderat på att starta eget.

Stephen Schad, Egenanställningsföretagens branschorganisations ordförande, kommenterade också denna trend i en debattartikel i Altinget. I artikeln betonas bland annat värdet i den svenska framåtandan och att denna bör bejakas, även om det påkallar en översyn av rådande strukturer. Givet Sveriges långa tradition av att värna om arbetstagaren borde det dock finnas alla förutsättningar för att skapa en hållbar arbetsmarknad, också för giggare och egenanställda.

FLER NYHETER

Lämna ett svar