Nyhetsbrev Nr 14, Juni 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn

I mitten av april lanserade Egenanställningsföretagens branschorganisation Uppdragsarbetarnas a-kassa. Initiativet fick ett varmt mottagande och genererade cirka 1 000 intresseanmälningar bara inom loppet av den första veckan. Initiativet uppmärksammades även i media och branschorganisationens ordförande Stephen Schad intervjuades i Arbetet i samband med lanseringen. Sen dess har även Uppdragsarbetarnas a-kassa uppmärksammats i Arbetsvärlden, samtidigt som branschorganisationen arbetat vidare med ytterligare spridning i sociala medier.

I början av juni publicerades även en debattartikel i Upsala Nya Tidning med utgångspunkt i Uppdragsarbetarnas a-kassa. Artikeln betonade bland annat bakgrunden till initiativet och vikten av att arbetslöshetsförsäkringen anpassas efter den moderna arbetsmarknaden. I artikeln tydliggjordes även vikten av att se nyktert på gigekonomin, eller mer specifikt att: ”behovet av uppdragsbaserat arbete finns hos såväl konsumenter och arbetsgivare som arbetstagare. Det kategoriska avfärdandet av gigekonomin som ett opportunistiskt utnyttjande av arbetskraft träffar därför också fel. Snarare bör den uppdragsbaserade arbetskraften värnas i dubbel bemärkelse – dels i termer av att säkerställa schyssta arbetsvillkor, dels i termer av att inte vifta bort dess existens som onödig eller påtvingad. För lika viktigt det är att gigekonomins framfart inte får ske på bekostnad av svenska arbetstagares villkor, lika viktigt är det att lyssna till arbetsmarknaden och dess arbetstagares behov.”

FLER NYHETER

Lämna ett svar