Nyhetsbrev Nr 15, Juli 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn

Det löpande arbetet med Uppdragsarbetarnas a-kassa fortsätter i vanlig ordning. Initiativet som
lanserades i april har haft ett varmt mottagande och hittills genererat över 1 000
intresseanmälningar. Förhoppningen är att kunna skala upp arbetet under hösten, och att inom
ramarna för initiativet hitta nya sätt bistå uppdragsarbetare i resan mot hållbara arbetsvillkor.

Branschorganisationen har under juni även skickat ut en enkätundersökning till utvalda
branschaktörer. Egenanställningsbranschen står inför både möjligheter och utmaningar, inte
minst i svallvågorna av gigekonomins framväxt och pandemins omvälvande effekt på
arbetsmarknaden. Enkäten ämnade mot bakgrund av detta ta tempen på branschen och låta
olika aktörer ge sin syn på branschens utveckling. Resultaten kommer sammanställas under
augusti och distribueras till alla som deltog i undersökningen.

Under kommande veckor påbörjas planeringsarbetet inför hösten, där branschorganisationen
ser fram emot att ta nya krafttag i arbetet med att skapa en mer hållbar arbetsmarknad. Så
länge önskar vi er alla en glad sommar!

FLER NYHETER

Lämna ett svar