Remissvar till betänkande om arbetslöshetsförsäkring

Facebook
Twitter
LinkedIn

Egenanställningsföretagens Branschorganisation (EAFB) har lämnat in ett remissyttrande över betänkandet Ds 2022:28 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring.

Utredningen konstaterar att den gemensamma välfärden ska vara pålitlig. I det läser vi in ett robust skyddsnät där arbetstagare oavsett yrke, bakgrund och arbetsform kan känna sig trygga i att de får stöd vid inkomstbortfall. Utredningens förslag om att lättnader i arbetsvillkoret och karensvillkoret ska gälla tills vidare är ett sätt att tillse den ambitionen. Egenanställningsföretagens Branschorganisation bifaller utredningens förslag.

EAFB lyfter i sitt yttrande att a-kassorna i dag saknar tydliga riktlinjer för hur de ska bedöma personer som arbetar på andra sätt än traditionella företagar- eller anställningslösningar. EAFB anser mot bakgrund av detta att regeringen bör tillsätta en ny utredning som ser över definitionsfrågan av den självständige uppdragstagaren vid bedömningar av arbetslöshetsförsäkringen.

Medlemsföretaget Frilans Finans har också lämnat in ett remissyttrande som uttrycker samma syn som EAFB.

Länk till remissyttranden:

https://www.regeringen.se/remisser/2023/01/remiss-av-ds.202228-en-fortsatt-starkt-arbetsloshetsforsakring/

FLER NYHETER

Lämna ett svar